خدمات ویژه سفرهای سیاحتی و زیارتی به بازنشستگان کشوری

کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه ثبت نام و جدول زمان بندی سفرها از طریق سامانه WWW.Khatamtour.ir