رکود صنعت گردشگری

  • Tag : رکود صنعت گردشگری

نشست مدیرعامل باهمکاران

اولین نشست مدیرعامل شرکت پرشین گلف با مدیران و کارکنان این مجموعه به گزارش روابط عمومی شرکت پرشین گلف اولین نشست و گفتگوی صمیمانه مدیرعامل این شرکت با مدیران و پرسنل مجموعه در محل دفتر فروش میدان فاطمی برگزار شد. در ابتدای این نشست رضا خادم الرضا مدیرعامل شرکت پرشین گلف در پاسخ به این