در حال بارگذاری ...

ورزش

میزبانی از میهمانان نمایشگاه بین المللی سنگ ایران

میزبانی از میهمانان نمایشگاه بین المللی سنگ ایران

همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در شهر محلات- نیمور، هتل آبدرمانی محلات میزبان جناب آقای جعفرپوریان مدیرکل روابط عمومی وزارت صنعت و معدن کشور و تیم همراه و میهمانان نمایشگاه  در هتل آبگرم محلات با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی بوده است