رالی بازنشستگان کشوری

  • Category Archives : رالی بازنشستگان کشوری

برگزاری اولین رالی گردشگری بازنشستگان کشوری

به مناسبت شانزدهمین بزرگداشت ((روز خانواده و تکریم بازنشستگان)) ، شركت مادر تخصصی گردشــگري پرشــين گلف در نظر دارد با همكاري كانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اســلامي ايران وصــندوق بازنشــســتگي كشــوري يك دوره رالي گرد شگري ، خانوادگي ويژه بازنشستگان استان تهران و خانواده محترم ايشان برگزار نمايد. تاريخ شروع رالي روز پنجشنبه٧مردادماه الي جمعه