برگزاری اولین رالی گردشگری بازنشستگان کشوری

برگزاری اولین رالی گردشگری بازنشستگان کشوری

به مناسبت شانزدهمین بزرگداشت ((روز خانواده و تکریم بازنشستگان)) ، شركت مادر تخصصی گردشــگري پرشــين گلف در نظر دارد با همكاري كانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اســلامي ايران وصــندوق بازنشــســتگي كشــوري يك دوره رالي گرد شگري ، خانوادگي ويژه بازنشستگان استان تهران و خانواده محترم ايشان برگزار نمايد.

تاريخ شروع رالي روز پنجشنبه٧مردادماه الي جمعه ٨ مردادماه سال جاري در مسيرتعيين شده از شهر تهران به مقصد مجموعه آب درماني محلات خواهد بود . شركت پرشين گلف به مدت يك شب در مجموعه آبدرماني محلات ميزبان و پذيراي شركت كنندگان در اين مسابقات مي باشد .

حضــور در جلســه توجيحي و آموزشــي نقشــه خواني روز قبل از مســابقه( چهارشنبه 6 مرداد ماه ) الزامی است .

لازم به ذكر ا ست اين مسابقه به هيچ وجه مسابقه سرعت نبوده و به صورت (نقشه خوانی) و با رعايت كامل قوانين راهنمايي و رانندگي و همچنين شيوه نامه هاي بهدا شتي برگزار ميگردد .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *