برگزاری کمیته تخصصی

برگزاری کمیته تخصصی

کمیته های تخصصی هلدینگ آتیه صبا برای خروج از بحران کرونا مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا از تشکیل کمیته های تخصصی کمک به شرکت های تابعه این هلدینگ برای خروج از بحران بیماری کرونا خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت پرشین گلف به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا، علیرضا عظیمی پور مدیرعامل