جابجایی۴ميليون مسافر

جابجايی ۴ ميليون مسافر با ۳۴ هزار پرواز در اولين ماه تابستان

آمار شاخص‎های هوانوردی تير 98، از انجام 34 هزار و 65 نشست و برخاست در فرودگاه‎های تحت مالکيت شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوايی ايران خبر مي‎دهد.

به نقل از روابط عمومی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران ، طبق آمار ارائه شده از سوی گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی معاونت برنامه‎ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران در تیر 98 با انجام این تعداد نشست و برخاست بیش از چهار میلیون مسافر و بالغ بر 42 میلیون کیلوگرم بار جابه جا شده است.

بر همين اساس در تیر 98، فرودگاه مهرآباد با 10 هزار و 305 فروند بيشترين نشست و برخاست را به خود اختصاص داده و با جابه‎جايی بیش از یک میلیون و 192 هزار مسافر پرترافيك‎ترين فرودگاه بوده است و فرودگاه مشهد با 6231 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذيرش حدود یک میلیون مسافر، دومين فرودگاه پرترافيك كشور و فرودگاه امام خمینی(ره) با 3886 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذيرش بيش از 669 هزار مسافر در جايگاه سومين فرودگاه كشور قرار دارد.

در این بین فرودگاه امام خمینی (ره) با ارسال و پذيرش حدود 13 میلیون کیلوگرم بار و مرسولات در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش حدود 9 کیلوگرم بار و فرودگاه مهرآباد با ارسال و پذیرش  حدود هشت میلیون کیلوگرم بار در رتبه‎های بعدی قرار دارند.

طبق این آمار سهم پروازهای داخلی از كل پروازهای تیر 98، نشست و برخاست  27 هزار و 928 فروند هواپیماست كه طی آن بیش از سه میلیون مسافر و بالغ بر 23 میلیون كيلوگرم بار منتقل شده‎است.

با توجه به اينكه تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است، در اين بخش نيز اين فرودگاه طبق آمار آمده در بالا، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با 5045 فروند نشست و برخاست، بیش از 704 هزار نفر اعزام و پذيرش مسافر و ارسال و پذيرش بالغ بر پنج میلیون و 600 هزار كيلوگرم بار در جايگاه دوم و فرودگاه شيراز با 2308 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذيرش بیش از 25 هزار مسافر و ارسال و پذيرش بیش از یک میلیون و 500 هزار كيلوگرم بار در جايگاه سوم قرار دارد.

همچنین طبق این آمار سهم پروازهای خارجی تیر 98، در فرودگاه‎هاي بين‎المللي تحت مالكيت شركت فرودگاه‎ها نيز، نشست و برخاست 6137 فروند هواپيما است كه طي آن بیش از 997 هزار مسافر اعزام و پذیرش و بیش از 19 میلیون كيلوگرم بار ارسال و پذیرش شده‎است.

در اين بخش فرودگاه امام خمينی(ره) با نشست و برخاست 3843 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش بیش از 668 هزار مسافر و ارسال و پذيرش بالغ بر 19 میلیون كيلوگرم بار و مرسولات، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با ميزباني 1186 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش بیش از 197 هزار مسافر و ارسال و پذيرش بیش از سه میلیون كيلوگرم بار و فرودگاه شیراز با نشست و برخاست 365 فروند هواپيما، اعزام و پذيرش بیش از 44 هزار مسافر و ارسال و پذيرش بیش از یک میلیون کیلوگرم بار در رتبه‎هاي دوم و سوم قرار گرفته‎اند.