اعزام 1500 زائر خانه خدا

بيست و هشتمين روز از عمليات حج؛ اعزام 1500 زائر خانه خدا از فرودگاه‎های کشور

بر اساس آمار اعلام شده از سوی مسئول عمليات حج شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوايی ايران در بيست و هفتمين روز از عمليات اعزام زائران خانه خدا حدود 1500 زائر به سرزمين وحي اعزام می‎شوند.

به نقل از روابط‎ عمومی شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوايی ايران، بر اساس اين آمار تا ديروز، 12 مرداد، با گذشت 27 روز از عمليات حج، طی 342 پرواز شرکت هواپيمايی هما، 84114 زائر از فرودگاه‎های فعال در عملیات حج اعزام شده‎اند.

بر همين اساس امروز، 13 مرداد، فرودگاه‎‎های ارومیه، مشهد، و امام خمينی(ره)، در قالب شش پرواز ديگر حدود 1500 زائر را رهسپار فرودگاه جده خواهند کرد.

طبق آمار تا پايان بیست و هفتمین روز، با اعزام 95 درصد زائران خانه خدا، 193 پرواز به فرودگاه مدينه و 149 پرواز به فرودگاه جده اعزام شده‎اند که از این بین بيش از 83 درصد پروازها با تعجیل، به موقع و یا با کمترین تاخیر و باقی نیز با تاخیر بالای 30 دقیقه انجام شده‎اند.

در طی اين مدت پروازهاي اعزام زائران خانه خدا در فرودگاه‎های همدان، شیراز، اهواز، بوشهر، زنجان، يزد، ساري، گرگان، بيرجند، زاهدان، بندرعباس، کرمانشاه، رشت و کرمان به پايان رسيده است.

گفتنی است؛ با توجه به اینکه ایران توانسته است سهمیه اعزام 2000 زائر دیگر را نیز بگیرد، دو روز به عملیات اعزام افزوده شده است که به این ترتیب تا پایان روز 16 مرداد ادامه خواهد یافت، بر همین اساس فرودگاه‎های اصفهان و تبریز که عملیات آنها به اتمام رسیده است با توجه به سهمیه دوباره‎ای که برای اعزام دریافت کرده‎اند در این دو روز دوباره فعال خواهند شد.