ممنوعیت تبلیغ ویزا

تبلیغ اخذ ویزای تضمینی توسط آژانس های مسافرتی از طرف اداره کل میراث فرهنگی استان تهران ممنوع شد.

پرهام جانفشان، مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران در نامه ای به رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران و تهران و مدیران دفاتر خدمات مسافرتی از این ممنوعیت خبر داد و نوشت:

با توجه به گزارش های واصله و همچنین تعدد شکایات مطرح شده در خصوص تبلیغ و ارائه خدمات با عنوان اخذ تضمینی ویزا بدینوسیله اعلام می دارد از آنجایی که تعهد ویزای تضمینی کشورها از جمله کانادا، استرالیا و کشورهای حوزه شینگن غیرقانونی بوده و این امر صرفا با هدف سوءاستفاده مالی توسط برخی افراد سودجو صورت می گیرد، لذا مقتضی است اطلاع رسانی مناسب به دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری تحت پوشش مبنی بر جلوگیری از هرگونه تبلیغ و اقدام به اخذ ویزا با عنوان تضمینی صورت گیرد تا از بروز مشکلات احتمالی اجتناب شود.

بدیهی است در صورت وصول هر گونه گزارش یا شکایت با موضوع یاد شده مراتب جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون فنی ارجاع خواهد شد.

این اخطار به این دلیل ارسال شده است که سالهاست آژانس های مسافرتی برای تبلیغ فعالیت های خود در زمینه اخذ ویزای شینگن اعلام می کنند می توانند به صورت تضمینی ویزا بگیرد اما در اصل بررسی و صدور ویزا کار سفارتخانه هاست و در حوزه اختیارات دفاتر خدمات مسافرتی نیست. 

منبع : خبرگزاری مهر