قطار تهران-استانبول

راه اندازی قطار تهران استانبول در تابستان سال جاری ، مدیرعامل رجا ضمن اعلام تلاش های این شرکت برای راه اندازی مسیرهای بین المللی، از موافقت مسئولان ترکیه ای در خصوص فعالیت قطارهای مسافری در مسیر تهران استانبول خبر داد.