روز ملی خلیج فارس

روز ۱۰ اردیبهشت در ایران روز ملی خلیج‌فارس نام‌گذاری شده که سالروز اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز و خلیج‌فارس است.

کشورهای عربی از سال ۱۹۶۴ میلادی به طور رسمی نام خلیج‌فارس رابرای کشورهای عربی ممنوع کرده‌است اما در ایران رسانه‌های گروهی تا سال ۱۳۸۱ شمسی در این مورد سکوت کردند و مطبوعات و پژو هش گرها حاضر نبودند پژوهش‌های دفاع از نام خلیج‌فارس را چاپ و منتشرکنند آنچه نشر شد، یک جلد اطلس و دو جلد کتاب در تیراژ کم بود که دایره استفاده از آن چند کتابخانه و مدرسین دانشگاه فراتر نرفت. ولی از سال ۱۳۸۱ شمسی با آمدن وب سایت و وبلاگ‌های فارسی رسانه‌های جمعی و گروهی ، انحصاری بودن این نام تغییر کرد و اولین وبلاگها و پژوهشها در دفاع از نام خلیج‌فارس منتشر شد موجی ایجاد شد که محافل رسمی مجبور به دنباله روی از این موج گردید.

در حقیقت نام‌گذاری روز ملی خلیج‌فارس یک روند چندین ساله طی کرد.