روز ملی خلیج فارس

روز ملی خلیج فارس

روز ۱۰ اردیبهشت در ایران روز ملی خلیج‌فارس نام‌گذاری شده که سالروز اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز و خلیج‌فارس است. کشورهای عربی از سال ۱۹۶۴ میلادی به طور رسمی نام خلیج‌فارس رابرای کشورهای عربی ممنوع کرده‌است اما در ایران رسانه‌های گروهی تا سال ۱۳۸۱ شمسی در این مورد سکوت کردند و مطبوعات و پژو هش گرها حاضر نبودند پژوهش‌های دفاع از نام

شورای مدیران

جلسه شورای مدیران در روز یکشنبه 25 فروردین برگزار شد.

شرکت پرشین گلف

درباره آژانس پرشین گلف