ولادت امام علی النقی (علیه السلام) مبارک

نیمه ذی الحجه سال 212 ه .ق، محله ای به نام صریا در اطراف مدینه، شاهد میلاد امام ابوالحسن علی النقی الهادی(ع) بود. پدر ایشان، امام جواد(ع) و مادر ایشان، سمانه، کنیزی باتقوا و با فضیلت بود.

ایام کودکی امام در مدینه و در فراق پدر سپری شد و آن حضرت با وجود سن کم، جانشین خوبی برای پدر بود. دستگاه حکومت در آن سال ها چند بار امام جواد(ع) را مورد آزمون علمی قرار داد و ایشان به شایستگی در این آزمون آن هم در سن کودکی درخشید.

امام هادی(ع) در سال 220 ه .ق، پس از شهادت پدر گرامی اش، بر مسند امامت نشست، درحالی که در این هنگام هشت ساله بود. مدت امامت آن حضرت 23 سال و عمر شریفش 41 سال بود. امام هادی(ع) در سال 254 در شهر سامرا به شهادت رسید. خلفای عباسی معاصر امام عبارت بودند از: معتصم، برادر مأمون (217-227)؛ واثق، پسر معتصم (227-232)؛ متوکل، برادر واثق (232-248)؛ منتصر، پسر متوکل (6 ماه)؛ مستعین، پسرعموی منتصر (248-252) و معتز، پسر دیگر متوکل (252-255). امام هادی(ع) در زمان خلافت متوکل مسموم شد و به شهادت رسید و در خانه خود به خاک سپرده شد.