روز عرفه ، روز نیایش و دعا

روز عَرَفَه، نهم ذی الحجه ، یک روز پیش از عید قربان است است. بنابر فقه شیعه،حج گزاران باید از ظهر تا غروب شرعی این روز را در عرفات توقف کنند. عرفه نزد مسلمانان از روزهای پرفضیلت سال محسوب می‌گردد و در منابع روایی اعمالی برای آن برشمرده‌اند که بافضیلت‌ترین آنها دعا واستغفار است . زیارت امام حسین و خواندن دعای عرفه نیز در این روز بسیار سفارش شده است.