رحلت پیامبراکرم(ص) خاتم نبوت و شهادت امام حسن مجتبی(ع) قبله کرامت وشهادت امام رضا(ع) آفتاب هشتم هدایت تسلیت باد.