درباره ما

شرکت پرشین گلف فعالیت رسمی خود را در سال 1348 در زمینه حمل و نقل آغاز نمود. این شرکت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری فعالیت خود را در امور فروش بلیت و گردشگری ادامه داد.

پرشین گلف با تغییراتی در سال 1382 در ساختار مدیریتی، فعالیت بازرگانی و خدماتی خود را گسترش داده و در اولین گام بعنوان نخستین و تنها نماینده کل فروش (GSA) عضو اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوائی (IATA)، GSA شرکت هواپیمائی آسمان به پرشین گلف واگذار گردید. شرکت پرشین گلف همکاری با 9 شرکت هواپیمائی بین المللی و 3 شرکت هواپیمایی خارجی را بعنوان GSA این شرکت ها در کارنامه خود دارد.

 شرکت پرشین گلف با استفاده از تجارب کارشناسان خود در صنعت حمل و نقل هوائی و نیز بهره گیری از دانش تخصصی شرکت های همکار از سال 1387 همکاری خود را با شرکت های هواپیمایی در زمینه استفاده از سیستم های عرضه شده بر اساس آخرین دستاوردهای IT صنعت حمل و نقل هوائی با الگو برداری از مزایای کلیه سیستمهای رزرواسیون و مالی موجود با هدف جلب رضایت حداکثری شرکتهای هواپیمائی بویژه شرکتهای کم هزینه (LLC) و نیز دفاتر خدمات مسافرتی متقاضی توسعه داده است.

استفاده از دستاورد های روز فن آوری اطلاعات در صنعت حمل و نقل هوایی بویژه کنترل فروش، کنترل استاک و استفاده از امکانات پیشرفته با نک های دارای دروازه پرداخت با استفاده از فن آوری های نوین شبکه شتاب جهت تضمین وصول مطالبات از نمایندگان فروش و به تبع آن واریز بموقع وجوه فروش به حساب شرکت های هواپیمایی موصوف خود برگ زرین دیگری از افتخارات پرشین گلف در ارائه خدمات GSA پیشرفته متناسب با فن آوری های جدید صنعت حمل و نقل هوائی می باشد.

فهرست خدمات پرشین گلف بعنوان  GSAبه شرکت های هواپیمایی:

 • فروش و صدور اسناد مسافرتهای هوائی در کلیه مسیرهای داخلی و خارجی و اخذ بهای آن طبق مقررات و تعرفه های جاری شرکت هواپیمایی.
 • عقد قرارداد با دفاتر خدمات مسافرتی و اخذ تضامین لازم.
 • توزیع و کنترل استاک تخصیص داده شده به دفاتر خدمات مسافرتی اعم از کاغذی و الکترونیکی.
 • انعقاد قرارداد PSA با نمایندگی های خود و یا معرفی شده از طرف شرکت هواپیمائی و اختصاص بخشی از ظرفیت پروازی به آن.
 • اخذ گزارشات فروش همراه با فیش های واریزی عواید فروش.
 • کنترل و رسیدگی گزارشات فروش و ارسال گزارش نهایی به شرکت هواپیمائی.
 • بررسی تأخیرات احتمالی هر کدام از دفاتر خدمات مسافرتی و حفظ آنها در سوابق مربوطه جهت ارزیابی عملکرد و نهایتاً افزایش میزان ضمانت نامه.
 • اتخاذ تدابیر مقتضی جهت بهره گیری از روش فروش اعتباری جهت اطمینان از چرخه فعالیتهای فروش دفاتر خدمات مسافرتی.

اجرای سیاستهای تشویقی و تنبیهی جهت دفاتر خدمات مسافرتی خوش حساب و بد حساب.

 • توزیع بخشنامه ها و دستورالعملهای شرکت هواپیمائی بین دفاتر خدمات مسافرتی و نظارت بر اجرای آنها.
 • ارائه آموزشهای مورد نیاز به کارکنان شرکت هواپیمائی و نیز دفاتر خدمات مسافرتی.
 • ارائه خدمات Helpdesk به مسافرین، دفاتر خدمات مسافرتی و نیز کارکنان شرکت هواپیمائی.
 • اعمال سیاست کنترلی و بازدارنده جهت دفاتر خدمات  مسافرتی بد حساب.
 • توزیع اوراق بهادار اعم از کاغذی و الکترونیکی به دفاتر خدمات مسافرتی مجاز کشور در صورت ضرورت خارج از کشور.
 • توسعه خدمات GSA به دفاتر خدمات مسافرتی خارج از کشور درصورت درخواست شرکت هواپیمائی.
 • توزیع بلیت کاغذی جهت استفاده بعنوان فروش لیست انتظار در فرودگاه های داخلی از طریق آژانسهای مسافرتی منتخب به درخواست شرکت های هواپیمایی و کنترل آن همانند بلیت الکترونیک.
 • عرضه بلیت الکترونیک از طریق رزرو اینترنتی با استفاده از وب سایت و پرداخت الکترونیکی.

مشتریان پرشین گلف:

 • شرکتهای هواپیمائی دارای پروازهای برنامه ای.
 • شرکتهای هواپیمائی دارای پروازهای برنامه ای و چارتر.
 • دفاتر خدمات مسافرتی بند الف.
 • دفاتر خدمات مسافرتی بند ب.
 • شرکتهایی که دارای مسافرین عدیده می باشند.

راهبرد همکاری با صندوق بازنشستگی کشوری(طرح خاتم):

طراحی، پیاده سازی و راهبری سامانه خاتم به همکاری صندوق بازنشستگی کشوری جهت استفاده کارکنان بازنشسته عضو صندوق بازنشستگی کشوری با هدف:

 • ایجاد دسترسی مستقیم به بازنشستگان عضو صندوق بازنشستگی کشوری.
 • امکان کنترل عضویت استفده کنندگان توسط مسئولین ذیربط صندوق بازنشستگی کشوری.
 • ایجاد قابلیت نظارت مسئولین ذیربط صندوق بازنشستگی کشوری جهت اعطا یارانه سفر به مشمولین مورد نظر صندوق.
 • تحقق توانمندی نظارت فرایند توسط مسئولین اداره کل رفاه و اموراجتماعی صندوق باز نشستگی کشوری.
 • ایجاد قابلیت عرضه تور آزاد با استفاده از امکانات طرح خاتم با توانمندی عرضه مستقیم از طریق دفاتر یا عرضه از طریق وب سایت با امکان پرداخت اینترنتی / اعتباری.

ایجاد امکان عرضه بلیت بلیت الکترونیک از طریق رزرو اینترنتی با استفاده از وب سایت و پرداخت الکترونیکی همزمان بهای بلیت از طریق شرکت های درگاه پرداخت و شبکه شتاب.