جلسه شورای مدیران

به گزارش روابط عمومی شرکت پرشین گلف اولین جلسه شورای مدیران در سال 1398 روز یکشنبه مورخ 1398/1/25 با حضور مدیرعامل ، معاون اداری و مالی ، مدیران و رؤسای تمامی واحدها در محل سالن کنفرانس شرکت با هدف ارائه گزارشی ازفعالیت های صورت گرفته درسال گذشته و ارائه راه کار های جدید جهت بهبود عملکرد بخش های مختلف شرکت در سال جاری برگزار شد ، ابتدا مدیران واحد ها  گزارشی از عملکرد سال گذشته و اقدامات پیش رو در سال جاری ارایه نمودند، سپس مدیرعامل دررابطه با ارتقاء سطح کیفی ارائه خدمات به مشتریان ، استراتژی دست یابی به بازارهای جدید و چشم انداز شرکت در سال 1398 توضیحاتی را بیان نمود و در پایان آقای خلیلی ضمن تقدیر وتشکر از زحمات و فعالیت حوزه های مختلف در سالی که گذشت خاطر نشان کرد با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با رونق تولید ،امسال کلیه ارکان شرکت می بایستی با رویکردی متفاوت و بهتر نسبت به سال گذشته در ارایه خدمات و افزایش بهره وری از تمام توانایی و پتانسیل های موجود استفاده کنند.