پرواز چارت

  • Tag : پرواز چارت

۲۰ درصد پروازها چارتر می باشند

۸۰ درصد از پرواز‌ها به صورت غیر چارتری است رئیس سازمان هواپیمایی کشوری درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما در ماه‌های اخیر گفت: یک ساعت پرواز برای خطوط هوایی ما بیش از ۴۰ دلار هزینه دارد که البته این رقم بستگی به مسیر پروازی ممکن است متفاوت باشد.وی در ادامه افزود: در مسیری مانند تهران-مشهد هزینه