وزیر میراث فرهنگی و گردشگری

  • Tag : وزیر میراث فرهنگی و گردشگری

مونسان وزیرگردشگری شد

دکتر مونسان سرپرست وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شد دکتر روحانی رئیس‌جمهوری در حکمی دکتر علی‌اصغر مونسان را به سرپرستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی منصوب کرد. در حکم رئیس‌جمهوری خطاب به دکتر مونسان آمده است: «بر اساس اصل 135 قانون اساسی و در اجرای مصوبه شماره 261/42767 مورخ 1398/5/26 مجلس شورای اسلامی، به موجب