هواپیمایی ماهان

  • Tag : هواپیمایی ماهان

افزايش پروازهای ماهان

افزايش پروازهای آسيایی و اروپایی ماهان/ رم دومين مقصد پروازی مستقيم ماهان به ايتاليا مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: پرواز برنامه ای شرکت هواپیمایی ماهان، فرودگاه امام خمینی (ره) را به مقصد رم ترک کرد. رضا جعفرزاده اظهارداشت: به دنبال توسعه شبکه پروازی شرکت هواپیمایی ماهان، علاوه بر شهر میلان، پرواز مستقیم خود