مجهز شدن خطوط هوایی به اینترنت وای فای

  • Tag : مجهز شدن خطوط هوایی به اینترنت وای فای

مجهز شدن خطوط هوایی به اینترنت

رئیس سازمان فضایی ایران از همکاری با سازمان هواپیمایی کشوری برای برقراری اینترنت در خطوط هوایی خبر داد و گفت: در این طرح اتصال اینترنت وای فای در هواپیما با سیستم دریافت ماهواره ممکن می شود. رئیس سازمان فضایی ایران از همکاری با سازمان هواپیمایی کشوری برای برقراری اینترنت در خطوط هوایی خبر داد و