فرمایشات رهبر معظم انقلاب در روز ملی حمعیت

  • Tag : فرمایشات رهبر معظم انقلاب در روز ملی حمعیت

روز ملی جمعیت

سی اردیبهشت روز ملی جمعیت گرامی باد به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، 30 اردیبهشت مصادف با روز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری به عنوان روز ملی جمعیت در تقویم رسمی کشور به ثبت رسید. مقام معظم رهبری با توجه به اهمیت مقوله جمعیت در