دلایل نا کامی جذب توریست

  • Tag : دلایل نا کامی جذب توریست

ناکامی ایران درگردشگری

۵ دلیل اصلی ناکامی ایران در صنعت گردشگری در سال ۲۰۱۸ سهم مستقیم گردشگری از تولید ناخالص داخلی در ایران ۷/ ۱۰ میلیارد دلار معادل۵/ ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کل کشور را تشکیل داده که در بین ۲۳ کشور مورد بررسی سند چشم‌انداز، نوزدهمین کشور است. درعین حال، پیش‌بینی می‌شود این سهم در