تور به شرط رجیستری

  • Tag : تور به شرط رجیستری

سوءاستفاده ازپاسپورت گردشگران

سوءاستفاده از پاسپورت گردشگران برای دریافت رجیستری/ رد تبانی با سفارتخانه‌ها در تبلیغات ویزای تضمینی این روزها شاهد سوءاستفاده برخی دفاتر خدمات مسافرتی از پاسپورت گردشگران برای دریافت رجیستری تلفن‌های همراه هستیم. امری که در ادامه تخلفات این گروه از دفاتر خدمات مسافرتی صورت می‌گیرد. تخلفات دفاتر خدمات مسافرتی به جایی رسیده که هر روز