با ما تماس بگیرید

021-8682

کلیدواژه

برگزاری اولین جلسه شورای مدیران در سال 1396

/post-1/

در ابتدای این جلسه که با میلاد با سعادت مولی الموحدین حضرت علی (ع) وروز پدرمقارن شده بود امیر آبادی زاده ضمن اشاره به زندگی پربار امیر مؤمنان حضرت علی (ع) ومقام والای پدر این روز را به هیأت مدیره محترم وهمکاران شرکت خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی وزیارتی پرشین گلف تبریک گفتند. در ادامه ایشان...