با ما تماس بگیرید

021-8682

آرشیو نوشته ها

تاکید دکتر ربیعی وزیر تعاون،کار ورفاه اجتماعی به جدیت در گسترش طرح های گردشگری سالمندی

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت پرشین گلف به نقل از اداره کل روابط عمومی وامور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری علي ربيعي، در مراسم قرعه کشي وام ضروري بازنشستگان کشوري با اشاره به تخصيص ۲۸۰۰ ميليارد تومان اعتبار ويژه براي افزايش پلکاني حقوق بازنشستگان کشوري در دو سال اخير، گفت:...