با ما تماس بگیرید

021-8682

مهندس ولی آذروش مدیر عامل هلدینگ آتیه صبا

مهندس ولی آذروش مدیر عامل هلدینگ آتیه صبا

صداقت ،سلامت کاری وامانت داری سه اصل استراتژی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا و شرکتهای تابعه میباشد.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.