با ما تماس بگیرید

021-8682

بافت تاريخي يزد اولين شهر خشتي ثبت شده ايران در فهرست جهاني يونسكو

بافت تاريخي يزد اولين شهر خشتي ثبت شده ايران در فهرست جهاني يونسكو

بافت تاريخي يزد اولين شهر خشتي ثبت شده ايران در فهرست جهاني يونسكو

#روابط عمومی پرشین گلف

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.