با ما تماس بگیرید

021-8682

همایش چهارسالگی گروه # طبیعت _گردی

همایش چهارسالگی گروه # طبیعت _گردی

#همایش چهارسالگی گروه #طبیعت_گردی یادمان

-زمان: چهارشنبه ۲۳ #آبان
-ساعت: ۱۷ تا ۱۹
-مکان: #تهران ، #عمارت_کاظمی

#پرشین گلف_آژانس مسافرتی و توریستی

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.