با ما تماس بگیرید

021-8682

شاخص فرهنگی و تمدن جامعه ای رفتار مردم آن جامعه با حیوانات و محیط زیست می باشد.

شاخص فرهنگی و تمدن جامعه ای رفتار مردم آن جامعه با حیوانات و محیط زیست می باشد.

🔺تصویر زیبا از مواجهه یک محیطبان با آهو

🔹محیطبانان حافظان تلاشگر طبیعت و حیوانات هستند، آنان را پاس بداریم.

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.