با ما تماس بگیرید

021-8682

نشست هیأت عالی ، معاونین و مدیران شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا با مدیران شرکت پرشین گلف.

نشست هیأت عالی ، معاونین و مدیران شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا با مدیران شرکت پرشین گلف.

بنا به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پرشین گلف ، روز چهارشنبه 1397/07/25 نشست هیأت عالی ، معاونین و مدیران شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا با مدیران شرکت پرشین گلف در سالن تشریفات برگزار گردید .

در این

جلسه در خصوص عملکرد بودجه شرکت در نیمه اول سال 97 از جمله مقایسه آن با سال 96 صورت گرفت و همچنین بررسی درآمد فروش تور بازنشستگان و تورهای آزاد ، جدول فروش بلیت سود و زیان و خالص درآمدی در تمام زمینه ها مورد بررسی قرار گرفت .

روابط عمومی و امور بین الملل

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.