با ما تماس بگیرید

021-8682

گردشگری - کودک و خانواده

گردشگری - کودک و خانواده

- #کارگاه آموزشی #گردشگری_کودک و خانواده؛ راه و رسم #سفر با کودکان

-زمان: 19 و 20 #مهر
-مکان: #تهران، #ورامین

#پرشین گلف -آژانس توریستی و گردشگری

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.