با ما تماس بگیرید

021-8682

همایش

همایش

#همایش بررسی راهکارها و فرصت های تمرکززدایی #سرمایهگذاریگردشگری از مشهد مقدس

زمان: 14 #شهریور
ساعت: 16:30 تا 19:30
مکان: #مشهد

#پرشین گلف_آژانس مسافرتی و توریستی

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.