با ما تماس بگیرید

021-8682

نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه بین المللی مشهد

 #رویداد هفته #فرهنگیخراسانرضوی

زمان: 11تا 15 #شهریور
ساعت: 17 تا 23
مکان: #مشهد
#پرشین گلف _آژانس مسافرتی و توریستی

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.