پیام تشکرمدیرعامل

پیام تشکرمدیرعامل

پیام تشکر مدیرعامل شرکت پرشین گلف از جامعه پزشکان و پرستاران کشور

متن پیام خلیلی خمس  به شرح زیر است:

سپاس از تمامی کادر زحمتکش درمانی اعم از پزشکان ، پرستاران ، پیراپزشکان ، بهیاران ، نیروهای خدماتی بیمارستان ها ، عوامل اداری و هر آن کس  که در این شرایط ویژه جان خود وخانواده خود را سپر حفظ سلامتی جامعه کرده .

اینجانب بر خود واجب دانستم از تلاش جامعه پزشکان و پرستاران عزیز کشورم در مقابله با ویروس کرونا  کمال تشکر و قدردانی را بجا آورم و آرزوی سلامتی و شفای همه بیماران را از خداوند متعال خواستارم و لذا از هموطنان گرامی استدعا دارم با رعایت مسائل بهداشتی و اجرای توصیه های ارائه شده توسط وزارت بهداشت و همچنین اجتناب از سفر های غیر ضروری درون شهری و برون شهری در راستای کنترل و ریشه کنی این بیماری اهتمام ورزند.

بهبود خلیلی خمس

مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *