رمضان ماه مهمانی خدا مبارک

رمضان ماه مهمانی خدا مبارک

ماه برکت زِ آسمان می‌آیدصوت خوش قرآن و اذان می‌آید
تبریک به مؤمنینِ عاشق پیشه
تبریک، بهار رمضان می‌آید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *