قطار تهران-استانبول

قطار تهران-استانبول

راه اندازی قطار تهران استانبول در تابستان سال جاری ، مدیرعامل رجا ضمن اعلام تلاش های این شرکت برای راه اندازی مسیرهای بین المللی، از موافقت مسئولان ترکیه ای در خصوص فعالیت قطارهای مسافری در مسیر تهران استانبول خبر داد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *