نمایندگی کل فروش بلیت شرکتهای
صفحه نخست خدمات

خدمات Online شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین گلف از قرار ذیل می باشد .

۱- سیستم رزرواسیون، کنترل فروش و کنترل درآمد CRS بنام NGRS جهت عرضه ظرفیت پروازی شرکت های هواپیمایی دارای پروازهای برنامه ریزی شده (Schedule) و یا چارتر همراه با رزرواسیون هتل با قابلیت دسترسی از طریق دفاتر خدمات مسافرتی (Terminal Emulator) و یا کاربران عادی اینترنت (Web user) با استفاده از بستر فراگیر اینترنت عمومی.

۲- سیستم تور بازنشستگان ویژه بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری.