نمایندگی کل فروش بلیت شرکتهای
صفحه نخست نمایندگی ها 


                              

 

                                                                              

                                                                                                                                                             www.ataair.ir 


پرشین گلف بعنوان اولین و تنها دارنده مجوز نمایندگی کل فروش در ایران با عقد قرارداد مسئولیت نمایندگی کل فروش شرکت هواپیمایی آتا را عهده دار گردید. خدمات تحت پوشش این قرارداد همکاری اجرای تعهدات ذیل از طرف پرشین گلف می باشد:

انعقاد قرارداد فروش با دفاتر خدمات مسافرتی و اخذ تضامین لازم .

 مدیریت استفاده استاک های توزیع شده اعم از الکترونیکی و کاغذی.

 جمع آوری وجوه بلیطهای فروخته شده.

 واریز وجوه بلیطهای فروخته شده به حساب شرکت آتا.