نمایندگی کل فروش بلیت شرکتهای
صفحه نخست فرم ها

 
برای دانلود روی لینک زیر کلیک فرمایید

             

مدارك مورد نیاز براي عقد قرارداد نمایندگی فروش آنلاین

فرم شماره ۱ - درخواست فروش آنلاین

 

مدارك مورد نیاز براي عقد قرارداد نمایندگی فروش هواپیمائی آتا

 

فرم شماره ۱ و ۲ - عقد قرارداد نمایندگی فروش هواپیمائی آتا