نمایندگی کل فروش بلیت شرکتهای
صفحه نخست اطلاعات تماس

 
 

دفتر اداری شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین گلف شامل واحدهای مدیریت ، نماینده کل فروش هواپیمایی های قشم ایر، اترک و آتا ، امور قراردادها ، امور آژانسها ، امور مالی ، اوراق بها دار ، حسابداری و کنترل  فروش می باشد .

+۹۸ ۲۱ ۸۹۷۶۰

ارتباط با کلیه بخشها

+۹۸ ۲۱ ۸۸۰۶۵۰۵۶
کل نمایندگی های واحد فروش
+۹۸ ۲۱ ۸۸۰۶۵۰۷۹
دفتر اداری
+۹۸ ۲۱ ۸۸۰۶۹۳۹۲
دورنگار


آدرس : تهران-خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی بالاتر از پمپ بنزین پلاک ۴۴۳
موقعیت جغرافیایی پرشین گلف

  دفتر فروش شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین گلف شامل واحد فروش بلیط و تور و واحد تور بازنشستگان می باشد .

+۹۸ ۲۱ ۸۶۸۲

واحد تور 

+۹۸ ۲۱ ۸۸۹۷۲۸۵۵-۹
واحد فروش بلیط و تور
+۹۸ ۲۱ ۸۸۹۷۲۸۶۰
دورنگار واحد فروش
+۹۸ ۲۱۸۸۹۸۴۲۵۵-۹
واحد تور بازنشستگان
+۹۸ ۲۱ ۸۸۹۸۰۱۰۹
دورنگار

آدرس واحد تور و فروش بلیط : تهران – میدان فاطمی – روبروی مسجد نور- جنب صندوق بازنشستگی کل کشور