نمایندگی کل فروش بلیت شرکتهای
صفحه نخست پرسش و پاسخبازنشستگان چند بار می توانند ثبت نام تور ویژه را انجام دهند؟


بازنشستگان عزیز می توانند دو بار از این سهمیه استفاده نمایند.ضمنا" امکان استفاده از این سهمیه در سالهای متفاوت وجود دارد.آیا حضور شخص بازنشسته هنگام ثبت نام تور الزامی می باشد؟


حضور بازنشسته هنگام ثبت نام الزامی نیست و فردی از افراد خانواده می تواند با مدارک لازم جهت ثبت نام به شرکت پرشین گلف مراجعه نماید. اما درتور حتما" می باید حضور داشته باشند.بازنشستگان چه کسانی را می توانند با خود ثبت نام نمایند؟


بازنشستگان محترم می توانند افراد درجه یک خانواده(پدر، مادر، همسر و فرزند)را به عنوان همراه ثبت نام کنند و از نفر سوم به بعد می باید بصورت آزاد ثبت نام شوند.بازنشستگان که تاکنون به سفر نرفته اند چه میزان از کمک هزینه سفر کربلا دریافت خواهند نمود؟


۱- چنانچه بازنشسته به کربلای معلی و نجف اشرف سفر کنند یک میلیون تومان از کمک هزینه سفر صندوق بازنشستگی برخوردار خواهد شد که پانصد هزار تومان بابت هزینه سفر بازنشسته و پانصد هزار تومان بابت کمک هزینه سفر همراه وی به شرکت مجری اجرای تور کربلا پرداخت خواهد شد. ۲- بازنشستگانی که یکبار از کمک هزینه سفر در سنوات قبل برخوردار شده اند در صورت اعزام به کربلا صرفاً شخص بازنشسته پانصد هزار تومان از کمک هزینه سفر برخوردار خواهد شد و همراه وی مشمول کمک هزینه سفر نمی شوند.آیا بازنشستگانی که دوبار از کمک هزینه سفر برخوردار شده اند می توانند مجدداً به سفر بروند؟


بلی. بازنشستگانی که دوبار از کمک هزینه سفر استفاده نموده اند می توانند یکبار دیگر صرفاً از آبدرمانی محلات استفاده نمایند.بازنشستگان در یکسال چند بار می توانند از کمک هزینه سفر استفاده نمایند؟


بازنشستگان در سال یکبار و طی طول بازنشستگی دوبار می توانند. با رفتن به سفر از کمک هزینه صندوق بازنشستگی کشوری برخوردار شوند.

12